ACTIVITATS

CONVOCATÒRIA RESIDÈNCIES BROSSIANES

LA SECA ESPAI BROSSA

CONVOCATÒRIA

“La realitat només ens és coneguda a través de les aparences.”

                                                                                                                                  

                                              Joan Brossa

"A Brossa li preocupa la llibertat de l’home enfront de la societat que l’ofega", diu Xavier Fàbregas a les obres completes de Joan Brossa. Hem de reconèixer, tanmateix, que estem en un moment convuls de democràcies que no expressen, que no manifesten, els principis de participació real dels ciutadans generant així, una societat excessivament desmotivada pel que fa als valors humanístics, artístics i culturals. Les mirades de Joan brossa i la seva temporalitat són un referent, un llum que ens anima a rearmar estímuls i afrontar una nova etapa teatral i brossiana. Una obra, la de Joan Brossa, que s’endinsa en els somnis des de la poesia, el teatre, la màgia, el fregolisme i el carnaval.

“Entra una stripteasta en vestit de nit negre i al mig de l’escenari –ens explica Joan Brossa– es posa de perfil, de quatre grapes i lentament es despulla en aquesta posició”. El surrealisme i alhora la vessant menestral del llenguatge brossià s’agermanen. El text poètic que condueix Brossa busca el registre popular, menestral i planer de la llengua dels treballadors i dels oficis que conviuen. “Performance i els happening”.

Brossa, com Miró, Tàpies i Dalí, esdevé una connexió amb la poesia de món i amb les derives surrealistes, conceptuals i concretistes.

                                        Hermann Bonnín

 

SINOPSI

La Seca Espai Brossa, com a Fàbrica de Creació i amb la voluntat de contribuir al suport tant de noves companyies escèniques com a nous creadors dels àmbits de les arts escèniques, anualment ha proposat les RESIDÈNCIES BROSSIANES com una de les seves activitats emblemàtiques.

En la nova etapa que obrim amb la implantació de la CÀTEDRA BROSSA  amb col·laboració amb l’ Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona, presentem les RESIDÈNCIES BROSSIANES amb un nou format més professional. A més de la recerca,investigació i creació, afegim la vesant exhibició com una característica per potenciar la visibilització de les creacions generades, i per altre banda, normalitzar dins les programacions estables dels Teatres a Barcelona, espectacles de “noves escenes” amb temàtica d’univers Brossià.         

 

CONVOQUEM DUES RESIDÈNCIES de creació  destinades a graduats de l’ Institut del Teatre.

La Seca Espai Brossa i l’ Institut del Teatre  posaran un curador cada un, per acompanyar en el procés i assessorar en el que els creadors demanin recolzament.

LES TEMÀTIQUES DE LES DUES RESIDÈNCIES 17-18 SERAN:

- UNIVERS BROSSIÀ.

- Incidència especial en la POÈTICA VISUAL.

- Investigació en el camp de dissolució de les fronteres dels llenguatges escènics.

OBJECTIUS DEL PROCÉS DE CREACIÓ:

-Els graduats hauran d’investigar, crear i construir un fil dramatúrgic, on les seves propostes vesteixin l’espectacle de l’Univers de Joan Brossa.

-Les propostes visuals hauran de tenir una poètica capaç d’estimular nous imaginaris en el seu públic.

 

APORTACIÓ DE LA SECA ESPAI BROSSA I L'INSTITUT DEL TEATRE

- Sala d’assaig (tot el temps del procés).

5 setmanes d’assaig a La Seca Espai Brossa per a cada projecte. La primera companyia començarà assajos a partir del 21 de maig, i la segona companyia a partir del 28 de maig. Les companyies conviuran en l’espai durant 4 setmanes i hauran d’adaptar-se als horaris de La Seca Espai Brossa.

- Material tècnic disponible a La Seca Espai Brossa per al muntatge.


- Escenografia, utilleria i vestuari disponible a l'Institut del Teatre i a La Seca Espai Brossa.

- Assessorament, seguiment i tutela d’Hermann Bonnín i Ferran Madico, per part de La Seca Espai Brossa, i Jordi Fondevila per part de l’Institut del Teatre, com especialistes en l’univers Brossa.

- Assessorament de producció. Sheila Eroles (equip de La Seca Espai Brossa)

- Disseny d’il·luminació i suport tècnic. Albert Julve (equip de La Seca Espai Brossa)

- Comunicació per a l’exhibició. Gabriella Dilorenzo (equip de La Seca Espai Brossa). Suport en difusió per part de l’ Institut del Teatre.

- Aportació econòmica de La Seca Espai Brossa, 3000€ per residència (sense IVA).


(Els diners seran sol·licitats al departament de producció segons necessitats i contra factura. Totes les despeses s’han de facturar a nom de Bonnín-Julve S.L.).


- 12 dies d’exhibició per a cada creació a la Sala Palau i Fabre durant els mesos juny-juliol del 2018, dintre de la programació reglar de La Seca Espai Brossa.

Primera residència, exhibició: del 27 de juny al 12 de juliol.

Segona residència, exhibició: del 14 al 29 de juliol.

De dimecres a dissabte a les 20h i diumenges a les 18h.

- Possibilitat d’introduir l’espectacle a circuits professionals a través d’espais vinculats a La Seca Espai Brossa i a l’Institut del Teatre.

TERMINI DE LA CONVOCATÒRIA

Els projectes s’hauran de presentar del 26 de febrer al 23 de març a través de l’email comunicacio@laseca.cat.

El projecte haurà de contenir:

1. Objectius de la residència.

2. Objectius de la investigació.

3. Descripció o Storyboard de la proposta de muntatge.

4. Conceptes i tesis a treballar d’estètica i de posada en escena.

5. Aproximació a les  necessitats tècniques.

6. Trajectòria del creador/a i de la companyia.

7. Fotocòpia del títol superior d'Art Dramàtic de l'Institut del Teatre, o resguard de la sol·licitud d'aquest títol per part del graduats que presenti el projecte.

L’equip de La Seca Espai Brossa i de l’Institut del Teatre que formaran part del procés de selecció podran convocar entrevistes amb els respectius equips entre el 26 i el 29 de març.

El 9 d’abril es donaran a conèixer els 2 projectes triats per formar part de les residències brossianes.

BIBLIOGRAFIA SUGGERIDA

Catàlegs d’exposicions:

(1994): Joan Brossa. Poemes objecte, poemes visuals i un muntatgeText: "Joan Brossa, prestidigitador d'imatges i significats" de P. J. Rico Lacasa. Inclou l'acció-espectacle Homenatge a Joan Miró. En català i en anglès (traducció de Lingua Plus). Palma de Mallorca: Fundació Pilar i Joan Miró.

(1997): Joan Brossa. Poemas visuales-poemas objeto-instalacionesTextos: "Joan Brossa o aún la utopía", de V. Combalia, i "El universo Brossa", de P. Palomer. Biografia de P. Palomer. Oviedo: Caja de Asturias / Palacio Revillagigedo de Gijón, Centro Internacional de Arte.

(2001) Joan Brossa o la revolta poètica

Catàleg de l’exposició “Joan Brossa o la revolta poètica”, una gran antologia realitzada  a la Fundació Joan Miró on s’aprofundeix sobre l’experimentació artística i poètica de Joan Brossa. Concepte i direcció: Vicenç Altaió i Manuel Guerrero

(2005): Joan Brossa, poeta de la imatge. Text: "Joan Brossa, poeta de la imatge", de M. L. Borràs. En català, en espanyol i en anglès (traduccions de M. Caballer i de B. Molinet, respect.). Barcelona: Diputació de Barcelona, Oficina de Difusió Artística.

(2008): Joan Brossa. La realidad y sus metáforas. Textos: "Joan Brossa. La realidad y sus metáforas", de M. Creus, i "Del soneto al poema transitable: la poesía de Joan Brossa", d'A. Sánchez Robayna. Síntesi biogràfica de P. Palomer. Barcelona: Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna / Fundació Joan Brossa.

(2009) Poesia visual. Chema Madoz, Joan Brossa i Mackaoui

Catàleg de l’exposició “Brossa, Mackaoiu i Madoz en una xarxa”. Una exposició de poesia visual que reuneix una part de l’obra de Joan Brossa, de Chema Madoz – fotògraf, amic i còmplice del darrer Brossa, amb qui col·laborà en el diàleg de Fotopoemario– i de Sean Mackaoui –il·lustrador i admirador de Brossa. Editat per Consell Insular de Formentera.

Llibres:

Permanyer, Lluís. Brossa x Brossa. Edicions La Campana, 1999
Autoretrat sense maquillatge i crònica de primera mà de la vida i l’obra d’un poeta que, amb la seva imaginativa creativitat, ha influït decisivament en els artistes de la seva generació. Joan Brossa dicta aquestes memòries a Permanyer, on l’autor hi evoca les seves fílies i fòbies.

Planas, Eduard. La poesia escènica de Joan Brossa. Editat per Associació d’Investigació i Experimentació Teatral Any edicio, 2002

Aquest llibre, fruit de la tesi doctoral d’Eduard Planas, ofereix un primer desbrollament de la selva brossiana teatral. Per començar, la classifica en els seus principals “gèneres”: el Postteatre, les Normes de mascarada, els Streap-tease, el Fregolisme, les Accions musical i el Teatre literari

 

Fotografia: Joan Brossa a la 2a FiraTàrrega de 1983, a la carpa del Circ Perillós.

Amb la col·laboració de