El nostre país ha estat i és, sense cap dubte, bressol d’un important número de creadors d’arts escèniques i visuals de caràcter experimental i alternatiu. Alguns dels seus treballs són reconeguts al continent europeu i a la resta del món.

En els inicis del segle XXI en què ens trobem, la realització de continguts, valors i conceptes culturals que tenen com a objectiu l’estudi, l’experimentació i la difusió es manifesten com a fonamentals per afrontar el repte de les noves tecnologies i els nous llenguatges creatius.

Aquest exercici és fonamental per fer possible l’aparició i el desenvolupament de nous creadors, ja que aquests són els nous valors de la nostra societat i els que crearan en els propers decennis el marc de treball en el sector cultural del país.

Si el nostre país vol continuar sent capdavanter del món de les arts, per força ha de dedicar esforços a facilitar les eines i els espais necessaris perquè noves generacions d’artistes tinguin l’oportunitat de plantejar, experimentar i exposar els seus projectes.

Amb aquests objectius neix La Seca a Barcelona, amb la voluntat de constituir-se com a centre de referència per a creadors presents i futurs. Un espai de trobada, d’exhibició, d’intercanvi d’experiències, de transversalitat creativa i de diàleg en l’àmbit del pensament contemporani; una plataforma per generar les oportunitats que aquests professionals no troben en altres institucions o entitats. La Seca dedicarà especialment esforços a:

 • Desenvolupar un programa permanent de creació, producció i exhibició d’espectacles d’arts escèniques, arts visuals i noves dramatúrgies, així com fomentar una nova mirada a les avantguardes europees del segle XX (dadaisme, futurisme, surrealisme, etc.).
 • Realitzar una activitat de debat i reflexió que permeti configurar sinèrgies en l’àmbit de la cultura.
 • Promoure la creació interdisciplinària en el camp de les arts escèniques i parateatrals.
 • Fomentar la transversalitat conceptual, tècnica i estètica en les obres de creació a partir de la textualitat, les arts del moviment, la virtualitat audiovisual, el videoart, les arts plàstiques, la música contemporània i els seus nexes amb el pensament contemporani.
 • Col·laborar en la difusió d’obres de creadors, autors i dramaturgs joves que suposin la vinculació de la tradició teatral i la contemporaneïtat i facilitar un espai de trobada, exhibició i exposició dedicat als nous llenguatges de creació.
 • Rellegir els clàssics del teatre universal amb la mirada del segle XXI, treure a la llum certes dramatúrgies extraviades i motivar els corrents creatius emergents.
 • Establir lligams amb les Fàbriques de Creació de les quals forma part La Seca i acords de col·laboració amb centres i espais de similars característiques de la resta de l’Estat espanyol i d'Europa.
 • Revisar el patrimoni escènic popular dels segles XIX i XX així com recuperar els gèneres tradicionals com ara el melodrama, el vodevil i el “grand-guignol” des de la perspectiva d’avui

En aquest sentit, per portar a terme els seus objectius, La Seca comptarà durant tot l’any amb:

 • una programació estable d’arts escèniques i parateatrals amb una especial atenció a la màgia.
 • el festival “BarriBrossa” el qual, des de la seva creació, estén per tota la ciutat un conjunt d’activitats que exploren nous territoris de la poesia, de l’escena intergenèrica, de les avantguardes digerides i de les dramatúrgies submergides.
 • un programa d’exposicions relacionades amb el món de l’espectacle, les arts visuals i les arts plàstiques.
 • una oferta de tallers, seminaris, trobades amb professionals de diferents sectors de l’art i del pensament.
 • un departament d’activitats educatives dedicades a escoles, instituts i altres col·lectius.