Hem aconseguit el distintiu de qualitat ambiental!

El Departament de Territori i Sostenibilitat ens ha concedit el Distintiu de garantia de qualitat ambiental  juntament amb altres cinc centres culturals: el Museu d’Història de Barcelona (MUHBA) Vil·la Joana, el Museu Etnològic de Barcelona, la Central del Circ, les Autopistes de Catalunya SA (AUCAT) i les Infraestructures Viàries de Catalunya SA (INVICAT). Aquest Distintiu és el sistema català d’etiquetatge ecològic que reconeix aquells productes i serveis que compleixen uns determinats requisits ambientals més enllà dels que estableix la normativa vigent.

Més informació: http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/territori-sostenibilitat/notapremsavw/298939/ca/nous-distintius-garantia-qualitat-ambiental-flotes-equipaments-culturals.do