Torna l'Escola de l'Espectador

L'Escola de l'Espectador torna a celebrar-se i arriba enguany a la vuitena edició. Aquesta, en memòria de Jaume Melendres, estarà dedicada als nous polsos teatrals de Barcelona i l’explosió de la dramatúrgia catalana.

Així, els alumnes podran assistir als espectacles programats dins l'escola i tindran l'oportunitat de participar a un ventall d'activitats complementàries al voltant d'aquests: conferències, col·loquis, visites guiades... Els espectacles inclosos dins la programació d'aquest any són MiniTeatres, peces breus de varis autors, i Ego, de Marc Angelet. A més, comptarem amb conferències i col·loquis amb professionals del sector com són Eduard Molner, Jordi Casanovas, Carles Batlle o Victòria Szpunberg.

Més info